Auteur

Lawbox werkt met gepassioneerde advocaten die een uitgebreide ervaring hebben in het contractenrecht. Het samenhuurpact dat u hier wordt aangeboden werd opgesteld door Meester Alexandra Vasilakis, gespecialieerd in het vastgoedrecht. Deze schaaft haar kennis regelmatig bij en houdt het samenhuurpact up-to-date.

Frédéric Dechamps

www.lex4u.com

 • Handelsrecht
 • Mededingings-, handelspraktijken- en consumptierecht
 • Intellectueel eigendom
 • Informaticarecht

Frédéric is sinds 15 jaar advocaat en aangesloten bij de Balie van Brussel. Hij is cum laude aan de Vrije Universiteit van Brussel afgestudeerd. In het laatste jaar heeft hij kunnen genieten van het Erasmus-programma te Madrid. Frédéric spreekt Frans, Engels en Spaans. Hij is lid van de Commissie voor nieuwe technologieën van de Balie van Brussel. Frédéric is een regelmatig spreker op seminars en congressen over zijn favoriete onderwerpen: handelsrecht (handelspraktijken, vennootschapsrecht etc.), eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, etc.) en nieuwe technologieën. 

 

Alexandra Vasilakis

www.alexandravasilakis.be

 • Vastgoedrecht
 • Handelsrecht

Alexandra Vasilakis is sinds 1 oktober 2000 advocaat en werd op 16 januari 2018 door de Raad van de Franstalige Orde van de Balie van Brussel erkent als specialist in het bouwrecht en het (handels)huurrecht.

Ze heeft bovendien ervaring in het vastgoed - en handelsrecht.

Alexandra Vasilakis behandelt in het bijzonder het vastgoedrecht in de brede zin van het woord:

- Bouwrecht: geschillen met aannemers of architecten, opstellen van contracten, aanstellen van experten, vaststellen van gebreken, ...

- Woninghuur: geschillen tussen huurder en verhuurder, opstellen van contracten, indexatie van de huurprijs, einde van de overeenkomst, ...

- Handelshuur: onderhandeling van de overeenkomst, overdracht of onderverhuurring van het handelsfonds, hernieuwing van de huur, ...

- Verkoop van onroerende goederen: juridische gevolgen van een verkoopcompromis, verborgen gebreken, ...

- Mede-eigendommen: geschillen tussen mede-eigenaars, syndicus, algemene vergadering, aanvechten beslissingen van de algemene vergadering, ...

- Burenrelaties: burenruzies, ...

Ze beoefent tevens het handelsrecht:

 • conflicten tussen aandeelhouders
 • verkoop van aandelen
 • opstellen en goedkeuren van handelsovereenkomsten
 • geschillen, invorderen van schulden
 • handelsagentuurovereenkomsten, franchise overeenkomsten, ...